1183 Budapest, Móricz Zsigmond utca 5. | Nyitva H-P: 8:00-15:00 | +3620 375 6801 | +361 290 5756 | info@expolygon.hu

Adatvédelmi tájékoztató

 

Expolygon Kft. [http://expolygon.hu]

Adatvédelmi tájékoztatója

Hatályos: 2018.06.01-től

 

 

 

 

 

1.Az adatkezelő adatai:

Név: Expolygon Kft.

Székhely: 1183 Budapest, Móricz Zs. u. 5.

Postacím: 1183 Budapest, Móricz Zs. u. 5.

E-mail: info@expolygon.hu

Telefon: +36 1 290 5756; +36 20 375 6801

Weboldal: http://expolygon.hu/

2.Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy biztosítsa az Expolygon Kft., mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza az Expolygon Kft. által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét, illetve egyéb, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket.

3.Az adatkezelés alapelvei:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

4.Adatkezelések

Jelen tájékoztató az Adatkezelő valamennyi adatkezelése közül az alábbi, Adatkezelő saját belső szabályzatában szereplő adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:

 1. Online és/vagy offline módon megvalósuló, tevékenységgel összefüggő adatkezelések:

Online és/vagy offline módon megvalósuló, tevékenységgel összefüggő adatkezelések

Információkérés (megkeresés) és megrendelés webshop keretében

A felhasználók részére elsősorban elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel (e-mail) áll rendelkezésre annak érdekében, hogy információt kérjenek adatkezelőtől (megkeresés). Erre az adatkezelő a jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített e-mail címe szolgál, melyek megegyeznek adatkezelő honlapján, a http://expolygon.hu/kapcsolat URL alatt szereplő kapcsolattartási adatokkal. Az érintett a megkereséssel fakultatív módon az adatkezelő rendelkezésére bocsátja e-mail címét, illetőleg kereszt- és/vagy vezetéknevét oly módon, hogy a megkeresését értelemszerűen címzéssel látja el, valamint e-mail küldése által adatkezelő részéről láthatóvá válik a küldő fél e-mail címe.
Az érintetteknek lehetősége van a postai úton történő megkeresésre is, melyre adatkezelő honlapján, a http://expolygon.hu/kapcsolat URL alatt szereplő cím szolgál.

 

Az adatkezelés célja elsősorban az érdeklődő felhasználó (természetes személy) azonosítása annak érdekében, hogy az adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában. Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, a következő intézkedésekkel:

Az e-mail útján beérkező megkereséseket Adatkezelő elektronikus úton, levelezési fiókjában és/vagy szerverén tárolja. A postai úton beérkező megkereséseket Adatkezelő ügyvezetője, vagy erre irányuló feladattal megbízott munkavállalója papír alapon eltárolja.


Adatkezelő a fenti módon beérkezett személyes adatokat a cél megvalósulásáig, azaz

Adatkezelő az információkérés során elérhetővé teszi adatkezelési tájékoztatóját, mely tartalmazza a vonatkozó adatkezeléssel összefüggő tájékoztatást. Adatkezelő emellett jelölőnégyzet kitöltésével ad lehetőséget arra, hogy az érintett nyilatkozzon arról, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót, elfogadja az abban foglaltakat, illetőleg hozzájárul az adatai kezeléséhez.

Jelen adatkezelés szabályai nem vonatkoznak az érintetti jogok érintettek általi érvényesítésére (lásd: Érintetti jogok érvényesítése).


Az érintetteknek lehetősége van online vásárlást foganatosítani a http://expolygon.hu/webshop URL-en keresztül. Ennek során a kiválasztott terméke(ke)t elektronikus úton a „kosarába helyezheti”. A termékek kiválasztása után a Kosárra klikkelve az érintettnek regisztrálnia kell a vásárlás véglegesítéséhez (lásd: Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések; Számviteli feladatok teljesítése keretében megvalósuló adatkezelések).

Az érintett részletes tájékoztatást szerezhet arról, hogyan használja a webshopot. Erre a következő URL alatt talál információt: http://expolygon.hu/howtouse

 

Információkérés (megkeresés) útján megvalósuló adatkezelések:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Kereszt– és vezetéknév

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat fenntartásának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári nap

E-mail cím vagy levél feladójának adatai

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat fenntartásának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári nap

Egyéb, a megkeresés okán az adatkezelő kezelésébe kerülő technikai azonosító (pl. facebook profil URL)

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat fenntartásának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári nap

Webshopos megrendelés által megvalósuló adatkezelés

Számlázási adatok (pl. név, lakcím)

A szerződés teljesítése, illetve számviteli feladatok teljesítése

A szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A számla kiállításától számított 8 év.

Sütik (cookie-k)

A sütik általánosságban a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat az adatkezelés szempontjából ésszerű harmadik fél részére. A felhasználók hozzájárulásán alapúló sütik nem települhetnek addig, amíg a weboldal üzemeltetője nem szerezte meg azokhoz a hozzájárulást.

 

A böngészés során a Felhasználó IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt 'cookie' azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat a honlap karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatáshoz, a honlap fejlesztéséhez, tároljuk és dolgozzuk fel. Ez a jelsorozat (cookie) IP címet nem rögzít, és semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, adatainak megszerzésére. Az anonim azonosító gépek közötti kommunikációt és a felhasználók használati élményének javítását szolgálja oly módon, hogy az azonosítással a honlap további látogatása során testre szabott beállításokkal jelenítse meg a tartalmat. A felhasználónak jogában áll böngészőjét úgy beállítani, hogy tiltsa az egyedi azonosító jel elhelyezését.

 

Az érintett dönthet úgy, hogy kikapcsolja a sütik engedélyezését adatkezelő honlapján, melynek legészszerűbb módja, ha adatkezelő a saját böngészőjén keresztül állítja be a sütik kikapcsolását. A felhasználók további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről a Társaság a Szabadságjogokért oldalán, www.nopara.org címen, az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/ keresztül elérhető honlapja, illetőleg az angol nyelvű https://www.aboutcookies.org/ weboldal.

 

A 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében szereplő két kivételszabály lehetőséget biztosít a honlap üzemeltetője számára, hogy bizonyos sütik alkalmazásához nem kell beszereznie a felhasználók hozzájárulását, csak tájékoztatnia kell őket ezek használatáról. Adatkezelő a jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített, http://expolygon.hu/ URL alatti honlapján és aloldalain süti, nevezetesen Google Analytics alkalmazását foganatosítja, melyekről a NAIH állásfoglalásának/tájékoztatásának megfelelően tájékoztatja a hivatkozott honlap felhasználóit a sütik alkalmazásáról, annak céljáról, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a tájékoztatás megtörténtéről egy „Ok” gomb lenyomásával az érintett felhasználó nyilatkozzon.

 

Cookiek (sütik) alkalmazásával összefüggő adatkezelések:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Cookie

A felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, illetőleg az adatvesztés megakadályozása a felhasználókkal való kommunikáció sikerességének mérése érdekében.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése, valamint hozzájárulás

Adatkezelő weboldala

A munkamenet lezárásáig.

 

Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Adatkezelő a jelen tájékoztatónak, valamint saját belső szabályzatának megfelelően biztosítja az érintettek számára, hogy érvényesíthessék az információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaikat.

 

A formanyomtatvány megküldésével, vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, melyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre a megkeresés tartalmától függően:

 

1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén:

- Az érintett neve,

- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.)

- A kérelem tárgyát képező kezelt adat,

- A valós adat,

- Az érintett aláírása.

2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén:

- Név

- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok,           

- Törölni kívánt adatok,

- Az érintett aláírása.

 

3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén:

- Név,

- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.),

- Az érintett címe, melyre a tájékoztatást kéri.

- Az érintett aláírása.

 

A beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor tárolja el papír alapon, ha a kérelem maga is papír alapú. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van. Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes adatoknak.

 

Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az Infotv. azon mindenkori rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.

Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések

Adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjaiban rögzített honlapja nyilvános, tehát szabadon látogatható. Adatkezelő http://expolygon.hu/ alatti oldalán a http://expolygon.hu/regisztracio aloldal regisztrációt tesz lehetővé. A regisztrációra a http://expolygon.hu/regisztracio oldalon keresztül, egy regisztrációs ív kitöltése és megküldése által tud sor kerülni. A regisztrált fiókot a regisztráló fél a regisztráció érdekében megadandó személyes adatok megadásával hozhat létre, a személyes adatok körét jelen tájékoztató rögzíti. Regisztrált fiók birtokában van csak módja a felhasználónak, hogy a webshop keretében vásárlást eszközöljön. A megadott személyes adatok a http://expolygon.hu/adatlap URL alatti oldalon bármikor módosítható, beleértve a regisztrált jelszót is.

 

A honlap nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető ki, így nem valósít meg az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést.

 

A webshop felület zárt hozzáférést tesz lehetővé, a funkció csak bejelentkezés útján érhető el. Az adatkezeléshez az érintett e-mail címének, valamint felhasználó nevének megadása szükséges. A Jelen rész-adatkezelésre a fenti, magyar nyelvű regisztrációra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Adatkezelő honlapjai az alábbi regisztrációs műveletet teszik lehetővé, az alábbi (kötelezően és fakultatív módon kezelendő) személyes adatok kezelése mellett:

URL link

Típus

Személyes adatok

 

 

 

http://expolygon.hu/regisztracio

 

 

 

Regisztráció

Név (kötelező)

Cégnév

E-mail (kötelező)

Telefonszám (kötelező)

Felhasználónév

Google Recaptcha

Jelszó

 

 

Regisztráció keretében megvalósuló kötelező adatkezelések:

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Név

A Webshop használatával megvalósuló szerződés megkötése, valamint azonosítás

Szerződés kötés

Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az érintett kérésére történő törlésig

Felhasználó

név

A Webshop használatával megvalósuló szerződés megkötése, valamint azonosítás

Szerződés kötés

Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az érintett kérésére történő törlésig

Jelszó

A Webshop használatával megvalósuló szerződés megkötése, valamint azonosítás

Szerződés kötés

Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az érintett kérésére történő törlésig

E-mail cím

A Webshop használatával megvalósuló szerződés megkötése, valamint azonosítás

Szerződés kötés

Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az érintett kérésére történő törlésig

Telefonszám

A Webshop használatával megvalósuló szerződés megkötése, valamint azonosítás

Szerződés kötés

Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az érintett kérésére történő törlésig

Cégnév

A Webshop használatával megvalósuló szerződés megkötése, valamint azonosítás

Szerződés kötés

Közvetlenül az érintettől felvett (szövegmező kitöltése)

Az érintett kérésére történő törlésig

 

Számviteli jellegű feladatok teljesítése keretében megvalósuló adatkezelések

Mivel adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónak minősül, köteles annak megfelelően gondoskodni a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének teljesítéséről, a beszámolója összeállításáról, a könyvek vezetése során érvényesítendő elvek, az azokra épített szabályok betartásáról, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket teljesüléséről. Mindezek teljesítésére adatkezelő tevékenysége során könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, azaz számlát állít ki, az üzleti évről készített beszámolót, üzleti jelentést, azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, naplófőkönyvet készít, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, illetőleg analitikus, valamint részletező nyilvántartásokat vezet.

 

Adatkezelő ezeket a bizonylatokat az irányadó belső szabályzatainak, valamint a hivatkozott jogszabálynak megfelelően papír alapon és/vagy elektronikusan állítja ki. Akár papíron, akár elektronikusan kerül kiállításra a szóban forgó bizonylat, adatkezelő azt/azokat zártan, az illetéktelen hozzáféréstől elkülönítetten kezeli.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően az adatkezelő, mint gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (5) és (6) bekezdései szerint az elektronikus formában kiállított bizonylatot - a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével - elektronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével - készített elektronikus másolattal az e törvény szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

5.Adattovábbítások

Adatkezelő a kezelésébe kerülő adatokat továbbítja az alábbi címzettek számára:

 

Harmadik felek listája

 

Név

Cím

Adattovábbítás célja

Futárszolgálat

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

A megrendelt/megvásárolt termékek eljuttatása a megrendelő-érintett számára

Könyvelő

LEV-ORG Szolgáltató Betéti Társaság

1213 Budapest, Királyhágó u. 31.

Könyvviteli feladatok teljesítése

 

Az Adatkezelő bizonyos segítőszervezetek felé továbbít olyan adatokat, amelyek az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működése keretében a birtokába kerül, és a segítőszervezetek számára történő továbbítás az érintett létfontosságú érdekeinek védelme érdekében indokolt (pl. élet, testi épség stb.)

6.      Az adatkezelés szabályai:  

 

Az érintett jogai:

I. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. meghatározott feltételek szerint:

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
 6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 7. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

II. Az érintettnek a fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. személyes adatainak helyesbítését:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. személyes adatainak törlését vagy zárolását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

 1. személyes adatainak kezelésének korlátozását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

III. Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:

 1. személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja:
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 2. tiltakozzon az adatkezelés ellen:
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 3. ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya:
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása:

 1. Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében:
 2. az érintett részére az Infotv.-ben, valamint jelen tájékoztatóban meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti.
 3. az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Adatkezelő a jelen tájékoztató 1. főpontjában rögzített elérhetőségek valamelyikén fogadja az érintettet megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmeket.

A tájékoztatáshoz való jog:

Tájékoztatás a személyes adatok megszerzésének időpontjában:

 1. Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatok az érintettől az adatkezelő kezelésébe kerülnek, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. ha a személyes adatok nem az érintettől lettek megszerezve: az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.
   
 1. Az I. pontban említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is (elsősorban kérésére) tájékoztatni kell:
 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti szerv címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

 

 1. Az I. és II. pont szerinti eljárásrend alkotja az adatkezelő tájékoztatási gyakorlatát. A tájékoztatásra adatkezelő az adatkezelések megkezdését megelőzően nyilvános módon, érthető és átlátható tartalommal biztosít lehetőséget úgy, hogy a mindenkor hatályos (és adott esetben korábbi) adatkezelési tájékoztató(ka)t honlapján közzéteszi, valamint az adatkezelés megkezdésekor, vagyis a személyes adatok megszerzése idején papír alapon is az érintett rendelkezésére bocsátja.

 

 1. Ezen felül adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintett adattovábbítások fentiek szerinti címzettekről.

 

 1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az adatkezelő rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

 1. Ha az érintett a jelen tájékoztató „az érintett jogai” fejezetének I. és II. bekezdéseiben meghatározott kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
 1. az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 2. az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

 

Előzetes tájékoztatás:

 1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett számára hozzáférhetővé teszi
 1. az adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését és elérhetőségeit,
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit,
 3. a tervezett adatkezelés célját és
 4. az érintettet az Infotv., valamint az Adatkezelő saját szabályzata alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

 

 1. Az I. bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt
 1. az adatkezelés jogalapjáról,
 2. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 3. a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
 4. a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
 5. az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

 

 1. A II. bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges:
 1. az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások – így különösen a büntetőeljárás – hatékony és eredményes lefolytatásának,
 2. a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
 3. a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,
 4. a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
 5. az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy
 6. harmadik személyek alapvető jogai védelmének

biztosításához.

 

A hozzáféréshez való jog:

 1. Az érintettnek joga van arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

 

 1. A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

 

 1. Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő az II. bekezdésben meghatározottakon túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és közli vele
  1. a kezelt személyes adatok forrását,
  2. az adatkezelés célját és jogalapját,
  3. a kezelt személyes adatok körét,
  4. a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
  5. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
  6. az érintettet az Infotv alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
  7. profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és
  8. az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

 

 1.  Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges a jelen tájékoztató „előzetes tájékoztatás” fejeztének II. bekezdésében meghatározott valamely érdek biztosításához.

 

 1. A III. bekezdésben foglaltak szerinti intézkedés alkalmazása esetén az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet
  1. a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása a jelen tájékoztató „előzetes tájékoztatás” fejeztének II. bekezdésében meghatározott valamely érdek érvényesülését nem veszélyezteti, valamint
  2. az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

 

Helyesbítés:

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

 

 1. Mentesül a helyesbítési kötelezettség alól az adatkezelő, ha
  1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésére, vagy
  2. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
  3.  
 2.  Ha az adatkezelő az II. bekezdésben meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

 

Korlátozás:

 1.  Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

 

 1.  Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

Törlés:

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 1. az adatvédelmi alapelvekkel ellentétes,
 2. célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 3. törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 4. jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 1. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve az Infotv.-ben rögzített esetekben.
 2. az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 3. az Infotv. vonatkozó rendelkezésében meghatározott időtartam eltelt.

7.      Jogorvoslat:

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 

Hatóság neve:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Hatóság rövidített neve:          NAIH

Székhely:                               1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                                  www.naih.hu

Email:                                              ugyfelszolgalat@naih.hu

8.      Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései az irányadók.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat sem a megadás után, sem azt követően nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.